Tryggt tillsammans

Tryggt tillsammans är en anvisning för att främja barns och ungas trygghet och välbefinnande inom scoutverksamheten. Alla 15 år fyllda scoutledare ska genomföra Tryggt tillsammans utbildningen.

Med trygghet och välbefinnande avses att barnens grundrättigheter och mänskliga rättigheter uppfylls. Med anvisningen vill vi garantera att barns och ungas välbefinnande uppmärksammas i all scoutverksamhet och att de unga och vuxna som verkar inom scoutingen vet hur de med sin insats kan bidra till att ge barn och unga en trygg uppväxtmiljö.

Tryggt tillsammans webbkurs

Webbkursen Tryggt tillsammans riktar sig till alla grupp- och kårledare. Från och med hösten 2016 är webbkursen obligatorisk för alla kårens gruppledare och övriga myndiga kårledare. Syftet med webbkursen är att ge kårledarna en inblick i materialet som ingår i instruktionen för Tryggt tillsammans och ge kursdeltagarna kunskap om hur barn och ungas välbefinnande kan tryggas. Kursen belyser också vilka åtgärder kåren kan vidta vid eventuella fall av kränkande behandling.

Du kan genomföra Tryggt tillsammans -utbildningen på nätet i PartioMoodle.

Gör såhär:

  • Gå till http://moodle.partio.fi
  • Logga in med ditt ScoutID (Skapa ett ScoutID ifall du inte ännu har ett)
  • Följ stigen: Avoin koulutus > Lastensuojelu ja turvallisuus på Moodles första sida. Klicka vidare till ”Tryggt Tillsammans” och registrera dig på kursen genom att trycka på ”Registrera mig” -knappen.

Trygghetsperson i kåren

Varje kår har en eller flera utnämna trygghetspersoner som ansvarar för att stöda kårens medlemmar i frågor som berör Tryggt tillsammans -anvisningen. Trygghetspersonen är den som du ska vända dig till ifall du upplever att du blivit bemött fel, eller om du vill tala om något som helst som berör trygghet.

Mer information om trygghetspersonen och hur anvisningen ska behandlas i kåren hittar du här.

Tryggt tillsammans -materialet

Materialet och nätkursen för Tryggt tillsammans har utarbetats av

Kati Palsanen, socialarbetare, VTM
Kaisa Pasanen, socialarbetare, VTM
Jenna Ahlmark, läkare, LL
Jenna Honkanen, barnträdgårdslärare, KM
Jutta Huovinen, kommunikations-studerande

Bild: Anna Enbuske