Fullmakter och certifikat

Allmän text om vilka alla intyg och certifikat man kan få

Åldersgruppsledare

Akela

Den som genomfört akelautbildningen har rätt att bära akelamärket.

Kapten

Den som har genomfört kaptensutbildningen har rätt att bära kaptensmärket.

Lots

Den som genomfört lotsutbildningen har rätt att bära lotsmärket.

Scoutledarfullmakt

Scoutledarfullmakten är kanske det viktigaste certifikatet för en scoutledare – fullmakten är ett intyg på att ledaren bekantat sig med scoutingens värdegrund och syfte och fått lära sig hur man arrangerar och upprätthåller en trygg och ändamålsenlig verksamhet som följer scoutprogrammet. Den som genomfört Grundutbildning för scoutledare och blivit beviljad scoutledarfullmakt har rätt att bära ledarskapssöljan och scoutledarmärket.

Det förväntas att kårens samtliga ledare genomför Grundutbildning för scoutledare och ansöker om scoutledarfullmakt. För kårchefen och för lägerchefer är fullmakten en förutsättning för att tillsättas i uppdraget.

Läs mer om Grundutbildning för scoutledare och scoutledarfullmakten här.

TG-insignier och -halsduk

Efter att scoutledaren genomför Scoutledarfortsättningsutbildning, också kallad Treklöver-Gilwell (TG) har hen rätt att bära TG-insignierna och TG-halsduken. Scoutledaren som genomfört denna utbildning har fördjupat sig i scoutverksamhetens målsättningar och metoder, utvecklats som ledare och reflekterat över hur man kan föra vidare den finska scoutverksamheten.

Läs mer om Scoutledarfortsättningsutbildningen här.

Skepparcertifikat

Båtförar

Skärgårdsskeppare

Skeppare

Övrika märken och certifikat

Björntanden

Bäversvansen

andra

Bild: Lasse Roiha och Tea Hurme