Medlemsförmåner

Alla scouter som är medlemmar i en svenskspråkig scoutkår i Finland är också automatiskt medlemmar i förbundet Finlands Svenska Scouter rf (FiSSc), centralorganisationen Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry (FS) och medlemsförbunden WAGGGS och WOSM. Den medlemsavgift som scoutkårerna tar in av sina medlemmar innehåller också en andel som kåren betalar vidare till FiSSc och FS för flera olika stödfunktioner åt kåren och den enskilda scouten.

De mest konkreta tjänster och förmåner som scouterna får är bland annat:

 • Medlemstidningarna Scoutposten och Partio. Det är möjligt att prenumerera på tidningen för en kostnad på 16 e/år. Önskar du en prenumeration, vänligen kontakta förbundskoordinator Frida Lundberg, frida.lundberg(at)scout.fi
 • Scoutrabatt på varor i vissa friluftsbutiker, t.ex. Scandinavian Outdoor (f.d. Partiovaruste)
 • Möjlighet att delta i FiSSc, FS och världsförbundens evenemang och utbildningar
 • Reseunderstöd enligt FiSSc-principer då man deltar i FiSSc:s utbildningar
 • Möjlighet att söka stipendier från FiSSc och FS
 • Scoutförsäkringen (andrahandsförsäkring)

Scoutkårerna får också stöd via FiSSc och FS, vilket indirekt även stöder de enskilda scouterna genom bl.a. programmaterial och publikationer.

 • Ledare och scouter utbildas
 • Kåren får material för scoutverksamhet; vilket inkluderar scoutprogrammet, programpaket, marknadsföringsmaterial, utmärkelsetecken och publikationer
 • Scouten får via scoutkåren ta del av det för hela Finland gemensamma scoutprogrammet, vilket förnyas och utvecklas kontinuerligt
 • Kåren får statistik och verktyg för utveckling (kårkortet baserat på årsrapporten och medlemsstatistik)
 • Kåren får direkt kårstöd genom FiSSc kansli och FiSSc förtroendevalda
 • Kåren får tillgång till medlemsregister
 • Kåren får via olika informationskanaler aktuell info (Kårposten, webbsidor, sociala medier etc.)
 • Kåren får låna material från FiSSc lager för att underlätta verksamheten (lager i Vasa, Åbo och Esbo)
 • Kåren får medelanskaffningshjälp (t.ex. adventskalendern)
 • Kåren får möjlighet att söka understöd från fonder och stipendier som riktar sig till scouting
 • Kåren får möjlighet att boka s/y Navigator och Kåtan för sin verksamhet

 

Dessutom möjliggör medlemsavgiften en del grundfunktioner som inte direkt syns i kårens arbete, men som är viktiga för att utveckla och förnya scoutingen som sådan och dess ställning i Finland. Detta genom samarbete med samhället och andra scoutorganisationer. Dessa funktioner är bland annat:

 • Marknadsföring och utveckling av scoutingens image
 • Samhällspåverkan som gynnar så väl scoutingen som barns och ungas ställning i Finland i allmänhet
 • Biståndsprojekt till utlandet
 • Samarbete mellan nationella och internationella scoutorganisationer