Medlemsavgift

Genom att betala din medlemsavgift (ca 60-100 €/år) erhåller du rätten att delta i kårens, förbundets, distriktens och Finlands Scouters verksamhet. Medlemsavgiften består av en avgift till Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry, Finlands Svenska Scouter rf och till din lokala scoutkår. Utöver medlemsavgiften debiteras under året eventuella deltagaravgifter för evenemang.

Befrielse från medlemsavgift

Medlemmar som av ekonomiska skäl har svårt att betala sin medlemsavgift kan ansöka om befrielse av medlemsavgiften för Suomen Partiolaiset-Finlands Scouter ry och Finlands Svenska Scouter r.f.

Anhållan görs alltid personligen av en myndig medlem eller av målsman till en minderårig medlem. Ansökan behandlas konfidentiellt. Befrielse av medlemsavgift ansöks skriftligt per e-post. Ansökan riktas till verksamhetsledare Jonna Sahala (jonna.sahala(a)scout.fi). I ansökan bör framgå: scoutens namn, kår, åldersgrupp + orsak till varför anhållan görs. En ansökan om befrielse från medlemsavgift bör alltid finnas verksamhetsledaren till handa senast 31.5 för det år medlemsavgiften gäller.

Förbundet besluter endast om befrielse från Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry och Finlands Svenska Scouter r.f.:s medlemsavgifter, inte en eventuell kåravgift.

Målsman som fakturabetalare

Om kåren fakturerar sin medlemsavgift via Kuksa kan målsmannen välja sig själv som fakturamottagare. Gå in i din målsmansprofil uppe i högra hörnet. Längst nere på sidan finns funktionen ”Målsman för”, välj här ”Ja”, vid valet för ”betala medlemsavgift”. Därefter kan målsman i sin egen profil välja om hen vill få fakturor per e-post eller till pappers.

e-faktura

18 år fyllda medlemmar och målsmän kan göra ett e-faktura avtal med banken genom att använda sitt eget medlemsnummer eller målsmansnummer. Kuksa kan styra rätt fakturorna till målsmannens bank bara länkningen är gjort i Kuksa.