Anmälan till kurser och evenemang

Största delen av evenemangen och utbildningarna arrangerade av Finlands Svenska Scouter (FiSSc) följer samma anmälningsförfarande.

Fyra sista anmälningsdagar

15.1 för evenemang i mars, april och maj
15.4 för evenemang i juni, juli, augusti och september
15.9 för evenemang i oktober och november
15.11 för evenemang i december, januari och februari

Om ett evenemang har en avvikande anmälningsdag och inte följer denna logik finns sista anmälningsdagen utskriven vid evenemanget. I händelsekalendern som kontinuerligt uppdateras står sista anmälningsdagen alltid utskriven för alla evenemang.

Notera att de finska distrikten alla har egna anmälningstider och anmälningsförfaranden för sina utbildningar.

Anmälan görs i medlemsregistret Kuksa

Anmälan till evenemang och utbildningar görs i medlemsregistret Kuksa. För minderåriga medlemmar är det medlemmens vårdnadshavare som gör anmälan.

I samband med anmälningen måste personen/personens vårdnadshavare ta ställning till frågor om användning av kontaktuppgifter och bildmaterial samt annulleringsprinciper. I vissa fall ombeds också personen svara på frågor relaterat till statistikinsamling som våra samarbetspartner kräver.

Alla minderåriga scouter anmäls till evenemang och utbildningar av sina vårdnadshavare.

För alla evenemang och kurser gäller att anmälningen är bindande fr.o.m. sista anmälningsdag. Ifall du får förhinder och inte kan delta så är det viktigt att du meddelar detta till kansliet så fort som möjligt. Om du annullerar ditt deltagande senare än 30 dagar före evenemanget bör du betala halva avgiften. Om du annullerar ditt deltagande senare än fem dagar före evenemanget bör du betala hela avgiften. Om du kan visa ett läkarintyg så behöver du inte betala avgiften.

På de flesta evenemang tas fotografier och/eller filmsnuttar. Bildmaterial från evenemanget kan komma att användas i scoutingens kommunikation och marknadsföring samt i inslag om scouting i media. Bildmaterialet lagras i scouternas bildarkiv.

I din profil i Kuksa tar du ställning till ifall du godkänner att bildmaterial föreställande dig används och lagras enligt ovanstående. Ifall du nekar användningen av bildmaterial gäller detta för alla evenemang som du kommer att delta i. Du kan ändra inställningarna i din profil, men då du fyller i att bildmaterial på dig inte får användas gäller det endast kommande evenemang, alltså tas inte material föreställande dig från tidigare evenemang automatiskt bort från arkivet.

I infobrevet som skickas ut till deltagarna inför evenemanget ingår en deltagarlista där deltagarna nämns med namn, kår och hemort. Listan finns med bland annat för att underlätta koordinering av transport eller förberedelser. Kontaktuppgifter finns inte med i listan, men kan med ditt medgivande ges ut av kansliet åt andra deltagare.

I samband med anmälan tar du ställning till hur du tillåter att dina kontaktuppgifter behandlas. Du kan välja mellan följande alternativ:

  • Mitt namn, min kår och min hemort får nämnas i deltagarlistan, och mitt (eller min
    målsmans) telefonnummer och/eller e-postadress får ges ut åt andra deltagare för koordinering av transport eller förberedelser.
  • Mitt namn, min kår och min hemort får nämnas i deltagarlistan, men mina
    kontaktuppgifter får inte ges till andra deltagare
  • Mitt namn, min kår och min hemort får inte nämnas i deltagarlistan, och mina
    kontaktuppgifter får inte ges åt en annan deltagare

Läs mer om hur scouterna hanterar dina personuppgifter här.