Frivillig i scouterna

När man inom scoutingen använder termen frivillig syftar man på roverscouter med scoutuppdrag samt övriga vuxna, även dem som kommer med i vuxen ålder. Personlig motivation är det som driver varje frivillig inom scoutingen. Den frivilliga ger scoutingen sina resurser: tid, kunskap eller pengar. Olika motivationsfaktorer och resurser som en frivillig har att ge skapar de olika rollerna för frivilliga. Valet av roll bestäms utgående från motivationen och de resurser som finns till förfogande. Det är viktigt att den frivilliga, tillsammans med hens uppdragsgivare eller roverlots, är medvetna om vilken roll den frivilliga har. En person kan ha flera roller samtidigt. Det är viktigt att känna till skillnaden på rollerna samt deras förhållande till varandra.

Verktyget ’Som frivillig i scouterna’ beskriver de olika rollerna i frivilligarbete. Det kan användas av kårer, distrikten/FiSSc eller SP-FSs. I samma dokument finns instruktioner på finska, svenska och engelska. MER TEXT