Scoutfostran

Scoutfostran är allt det som scouterna i de olika åldersgrupperna, dvs barn och unga i åldern 7-22, håller på med, hur de förverkligar programmet och varför de gör håller på med scouting.

Scoutingens mål

Scouting är en fostrande verksamhet, vars målsättning är att stöda barn och unga i deras utveckling, genom att ta i beaktande deras individuella egenskaper. Målet är att fostra en lokalt, nationellt och internationellt aktiv, ansvarstagande och självständig samhällsmedlem med en balanserad personlighet och livsstil. Målet är ungefär likadant runtom i världen, och kommer att förbli oförändrad.

Valspråket

Valspråket för alla åldersgrupper är: Var redo