Kårstödsmodellen

Under hösten 2016 förnyades förbundets organisation med fokus på kårstödet i FiSSc, eftersom vårt mål är att stöda medlemskårerna ännu bättre än förr. På dessa sidor kan du läsa mera om vad det förnyade kårstödet är och bekanta dig med material för den nya kårstödsmodellen, som utgår ifrån att en chefstrio i kåren (kårchef + programchef + uppdragschef) får stöd av en coachtrio (kårcoach + programcoach + uppdragscoach).

Grundidén i den nya  kårstödsmodellen är att minska på kårchefens börda genom att överföra en del ansvarsområden och arbete på två andra chefer: då programchefen håller koll på scoutprogrammet och åldersgruppsverksamheten (d.v.s. veckomöten) medan uppdragschefen ser till ledarnas utbildning  och välmående, ledarrekreation samt ledarkrafter, kan kårchefen koncentrera sig bl.a. på  att leda hela kåren, föreningsadministration, samarbetspartner och kommunikation.

Den här presentation nya_karstodet_sclt_hosten_2016 (obs årtalet!) ger dig en översikt över vad det förnyade kårstödet innebär.

Observera att områdes- och kårteamsindelningen har uppdaterats sedan dess. Kårteamen och deras coacher under 2019 hittar du under rubriken Kårteam i menyn till vänster.

I uppdragskortet hittar du en konkret beskriving av arbetsfördelningen mellan de nya chefsuppdragen i kåren: kårchef, programchef och uppdragschef. Kolla också in uppdragsbeskrivningarna för chefstrion och deras coacher. (LÄNK till sidan Stöd för uppdrag > uppdrag och handslag > undersida uppdragskort och chefernas minnelist)

Det är förstås fritt fram att anpassa chefstriomodellen och arbetsfördelningen till kåren, så att det blir så ändamålsenligt och välfungerande som möjligt för just er.