Kårkortet – medlemsutveckling

 

I kårkortet 2018 finns en bild på medlemsutvecklingen som visar hur många medlemmar det finns i kåren och hur medlemsantalet utvecklas genom åren. De mörkblå staplarna anger antalet kårmedlemmar i medlemsregistret (den 31.7) per år fram till år 2017. De ljusblå staplarna är en medlemsprognos som utgår ifrån att medlemsantalet följer samma lineära utveckling som hittills. Prognosen är rent statistiskt uträknad på basen av tidigare antal och mönster.

Hur medlemsantalet kommer att se ut i verkligheten beror på vad ni gör i kåren, eller låter bli att göra.  

Den andra bilden visar antalet medlemmar per åldersgrupp i kåren. Då man ser på den här bilden är det viktigt att komma ihåg att t.ex. vargungar blir äldre under en treårsperiod och flyttas över till det följande området området. Figuren visar tydligt hur t.ex. en extra vargungegrupp påverkar medlemsantalet.