Kårkortet – årliga jämförelser av verksamheten

En jämförelse av kårens årsrapporter ger mätbar kvantitativ information om åldersgruppsverksamheten från olika år. Antalet utfärder, avlagda märken, spår, fyrar m.fl. berättar i vilken omfattning scoutprogrammet förverkligas i kåren. Men det kan hända att statistiken visar fel. Den här delen av kårkortet är en jämförelse av årsrapporterna som kåren själv fyller i och de uppgifter som ni matar in där.

Årsrapporten är avsedd att vara ett verktyg för kåren, för att stöda er att utveckla dess verksamhet. Rapportens syfte är inte att peka finger, att döma eller peka ut svagheter.

Börja med att skapa dig en överblick över åldersgrupperna

Är det någon åldersgrupp som visar speciellt mycket rött? Om det är så, lönar det sig att titta närmare på hur den åldersgruppen fungerar i kåren. Är verksamheten bra? Går det att ge den extra stöd på något sätt? Om en åldersgrupp visar mycket grönt finns det all anledning att gratulera ledarna och gruppen för en bra verksamhet.  Det kan vara värt att fundera på vad det är som gör deras verksamhet så speciellt lyckad och om det skulle gå att föra över bra metoder och arbetssätt också till andra grupper och åldersgrupper.

Titta sedan på varje enskild punkt

Kolla först upp målsättningarna i scoutprogrammet för den enskilda punkten och det senaste årets värde för kåren. Har ni nått målet? Om inte, så tänk efter vad det kan bero på. Diskutera med åldersgruppens ledare och fundera tillsammans på vad ni möjligtvis kunde göra för att nå målsättningen. Borde grupperna och ledarna få extra stöd? Behövs det fler ledare eller barn/unga i någon ålderskategori? Finns det någon punkt som är extra bra i jämförelse med målsättningen eller någon som är speciellt svag? Vad säger det här?