Ekonomi

Medlemsavgiften till FiSSc och FS för varje scout år 2019 är totalt 49 euro varav 34,50 euro består av avgiften till Finlands Scouter och 14,50 euro till FiSSc.

Nya medlemmar som skrivs in i registret efter den 15.6 faktureras inte av FiSSc för en medlemsavgift för år 2019. Förbundet rekommendera ändå alla kårer att uppbära en egen terminsavgift/inskrivningsavgift av dessa nya medlemmar för den scoutverksamhet ni erbjuder dem under hösten.

Kom ihåg att även föra in alla era aktiva medlemmar i medlemsregistret Kuksa senast efter tre veckomöten. För att underlätta arbetet kan kåren be föräldrarna använda sig av kårens elektroniska inskrivningsblankett i Kuksa. Samtidigt får ni även målsmännens uppgifter inskrivna i registret.

Medlemsavgiften faktureras av kårerna i tre rater.

RAT I (faktureras inom januari) består av 50% av medlemsavgiften för kårens medlemmar inskrivna i registret per 15.1.2019.

RAT II (faktureras inom april) består av den återstående ofakturerade summan (50%) för medlemmarna från RAT I + hela medlemsavgiften (49€) för eventuella nyinskrivna medlemmar under tiden 16.1-15.4.

RAT III (faktureras inom juni) består av alla nyinskrivna medlemmar under perioden 16.4-15.6.

Frågor gällande medlemsavgiften kan vänligen riktas till verksamhetsledare Jonna Sahala jonna.sahala(a)scout.fi, 050 3535 037 eller förbundskoordinator frida.lundberg(a)scout.fi, 050 4434 862.

Befrielse från medlemsavgift 2019

Medlemmar som av ekonomiska skäl har svårt att betala sin medlemsavgift kan ansöka om befrielse av medlemsavgiften för Suomen Partiolaiset-Finlands Scouter ry och Finlands Svenska Scouter r.f.

Anhållan görs alltid personligen av en myndig medlem eller av målsman till en minderårig medlem. Ansökan behandlas konfidentiellt. Befrielse av medlemsavgift ansöks skriftligt per e-post. Ansökan riktas till verksamhetsledare Jonna Sahala (jonna.sahala@scout.fi). I ansökan bör framgå: scoutens namn, kår, åldersgrupp + orsak till varför anhållan görs.

Då anhållan godkänns och befrielse beviljas kontaktas kårchefen i scoutens kår för att informera om beslutet. Förbundet besluter endast om befrielse från Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry och Finlands Svenska Scouter r.f.:s medlemsavgifter, inte kårens egen medlemsavgift. Om kåren anser att medlemmen kan befrias också från kårens medlemsavgift, måste kåren ta ett eget beslut gällande kåravgiften.