Kåren i samhället

I Finlands Scouters strategi för 2018-2019 är en av de tre målen att Scouting är en initiativtagande samarbetspartner.