Dokument och anvisningar

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry (FS) publicerar dokument, anvisningar och modellblanketter. Gemensamma nationella informationsdokumenten beskriver till vilka ändamål vi inom scouterna lagrar personuppgifter. På websidan www.partio.fi/tietosuoja hittas alltid de senaste versionerna av dokumenten. Version-uppdateringar dateras och förses med markeringar gällande ändringar som gjorts.

Nationella gemensamma informationsdokument

Informationsdokumenten (på finska) beskriver hur vi inom scouterna behandlar medlemmarnas, målsmännens, förtroendevaldas, kunders och personalens personuppgifter. Dokumenten är nationella och gemensamma för hela scoutfältet.

Jäsenten, huoltajien ja vapaaehtoisten henkilötiedot

Asiakkaiden henkilötiedot

Henkilöstön henkilötiedot

Verktyg och anvisningar för kåren

Finlands Scouter har producerat verktyg och anvisningar för kårerna som stöd för att upprätthålla ett gott dataskydd och -säkerhet.

Dataskyddsförordningen för scoutkåren
Motsvarande dokument på finska: Partiolippukunnan tietosuojaohje

Kårens Check-lista
Motsvarande dokument på finska: Partiolippukunnan tehtävälista

Följande dokument finns tillgängliga på finska:
Seloste käsittelytoimista -malli

Informointiasiakirjamalli

Kuksas dataskydd

Medlemsregistret Kuksa är scouternas gemensamma datasystem. Anvisningar för andvändningen av registret finns publicerade skillt.

Henkilötietoja säännöllisesti pestissään tai työssään käyttävä käyttäjä hyväksyy Kuksassa käyttöehdot eli sitoutuu käsittelemään henkilötietoja huolellisesti. Jotta alaikäinen voi käsitellä pestissään henkilötietoja, hänen kanssaan tulee käydä perehdytys oheisen ohjeen mukaisesti. Partiolippukunnat vastaa perehdytyskeskusteluista. Kuka tahansa voi hyödyntää ohjetta perehtyäkseen Kuksan käyttöehtoihin.

Kuksan voimassa olevat käyttöehdot

Perehtyminen Kuksan käyttöehtoihin (alaikäisten käyttöehtoperehdytys)

Utbildnings- och stödmaterial

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter, FiSSc och distrikten utbildar förtroendevalda och kårer i dataskyddsfrågor. Utbildning får man genom att kontakta FS.

Presentation scoutledarträffar (våren2018)

Användningen av fotografier

På finska:

Valokuvien käyttö partiossa (GDPR)(på finska)

Henkilötietojen käsittely partiossa -perehdytys 10/2018(endast på finska)

Tietosuoja partiolippukunnissa -ohje(endast på finska)

Henkilötietojen käsittely partiossa (opetus- ja kulttuuriministeriö 22.5.2018)(endast på finska)

Deltagar- och annuleringsvillkor för evenemang

Maailmanjamboree 2019(endast på finska)

Explorer Belt 2019_ilmoittautumis- ja peruutusehdot(endast på finska)