Val 2019

Under våren 2019 hålls två viktiga val. På scout.fi/scoutkandidater  kan du läsa mer om valen, varför valfrågor är viktigt för scouterna och se vem som ställer upp som scoutkandidat.

Riksdagsval 14.4

 • Valdag är söndagen den 14.4.2019. Förhandsröstning i Finland och utomlands pågår mellan 3–9.4.2019
 • Riksdagsledamöterna väljs genom riksdagsval som förrättas vart fjärde år.
 • Alla finska medborgare som senast på valdagen har fyllt 18 år är röstberättigade i riksdagsval.
 • För riksdagsvalet har landet indelats i 13 valkretsar utgående från landskapsindelningen. I riksdagsvalet kan man rösta på kandidater som ställer upp i ens egen valkrets.
 • Finlands Scouter har satt upp mål för riksdagsvalet, de kan du läsa på scoutkandidat sidan.

Europaparlamentsval 26.5

 • Valdag är söndagen den 26.5.2019. Förhandsröstning i Finland och utomlands pågår mellan 15-21.5.2019. Förhandsröstning i Finland pågår mellan den 15–21.5. Förhandsröstning utomlands pågår mellan den 15-18.5.
 • Europaparlamentet (EP) är ett av Europeiska unionens lagstiftningsorgan. EU-medborgarna väljer ledamöterna till Europaparlamentet genom direkta val som förrättas i alla medlemsstater vart femte år.
 • Från Finland utses 14 ledamöter i valet 2019.
 • Vid Europaparlamentsvalet utgör Finland en av valkretsarna. Detta innebär att kandidaterna är kandidater i hela landet och väljarna kan rösta på vilken kandidat som helst.

Varför ska scouterna engagera sig i valfrågor?

 • Scoutprogrammet uppmuntrar till att fostra aktiva medborgare som arbetar för ett fredligt samhällsklimat. Att engagera sig i val är ett bra sätt att vara aktiv.
 • Det är viktigt att just unga uppmuntrar andra unga att rösta. Valdeltagandet bland unga röstningsberättigade är lägre än andra åldersgrupper. Om unga inte röstar kommer andra göra beslut för de.
 • Val och påverkan handlar inte endast om att rösta. Delaktighet och demokrati hör till precis alla, redan i vargungeåldern kan man behandla olika aktiviteter som hör till att vara en aktiv medborgare.

Mera information om de olika valen hittar du på vaalit.fi/sv