Föreningen Navigator rf

s/y Navigator , finlandsvenska scouternas skolningsfartyg, ägs av Föreningen Navigator r.f.. Föreningens syfte är att hålla s/y Navigator i gott skick och ställa henne till de finlandssvenska scouternas förfogande varje sommar. Koordineringen av verksamheten sköts av Finlands Svenska Scouters (FiSSc:s) sjöråd.

s/y Navigator

s/y Navigator är en yawlriggad havskryssare, som fungerar som FiSSc:s skolningsfartyg. Varje sommar seglar hon skolningsseglatser med scouter ombord. Hon seglar i den finska skärgården, men också ut på öppnare vatten. Många hamnar kring Östersjön och t.o.m. Holland och Norge har besökts av s/y Navigator.

Besättningen på seglatserna består av en skeppare, en till två  vice-skeppare och ca 7 gastar. För att kunna delta i en seglats med s/y Navigator skall man vara minst 14 år och medlem i FiSSc.

s/y Navigators uppgift är att utbilda scouter i sjövett och ledarskap. Samtidigt innebär en seglats med henne ett verkligt äventyr, en känsla av gemenskap och många oförglömliga minnen!

Båten var i privat ägo år 1947 – 1980. År 1980 donerades s/y Navigator till Föreningen Navigator r.f. Föreningen Navigators syfte är att hålla s/y Navigator i gott skick och ställa henne till de finlandssvenska scouternas förfogande varje sommar. FiSSc:s sjöråd planerar seglatserna och marknadsför dem.

För kårer som vill boka Navigator för kårbruk fås närmare information från Föreningen Navigator som sköter bokningarna. Om man får problem med att hitta skeppare för dylika seglatser kan man ta kontakt med Föreningen Navigator eller med Sjörådet.

Om du har frågor och funderingar gällande s/y Navigator går det också bra att kontakta Scoutstationen.

 

Typ:   Yawl
Konstruktör: Jarl Lindblom
Byggd: 1947, Åbo båtvarf
Material: Furu på ek- och stålspant
Längd: 16,2 m
Bredd: 3,58 m
Djup: 2,3 m
Deplacement: 16 ton
Masthöjd: 19,15 m
Segelyta:Storsegel: 48 m2
Mesan: 9,5 m2
Fock: 18,5 m2
Klyvare: 24,5 m2

 

Bild: Yvonne Sandström