Kontaktuppgifter

Personalens epostadresser har formatet: fornamn.efternamn@scout.fi

Om du är osäker vem du ska kontakta kan du alltid maila kansliet@scout.fi i alla ärenden.

Eftersom kanslipersonalen ibland också jobbar på kvällar och veckoslut, är vi inte alltid anträffbara under ordinarie kanslitid. Lämna gärna ett meddelande, så kontaktar vi dig så fort vi är tillbaka på jobb.

Jonna Sahala
verksamhetsledare

tfn: 050 3535037

Kontakta Jonna i frågor som gäller: ärenden som behandlas av styrelsen eller arbetsutskottet, ekonomin för verksamheten (budgetering, sponsorering, understöd), medelsanskaffning, föreningsfrågor i allmänhet, ärenden som berör FiSSc:s vår- eller höstmöte, förslag till nya projekt och andra idéer, samarbete externt (även SP-FS-samarbetet), arbetsgivarfrågor och förmansfrågor, kriser av alla slag, brottsregisterutdrag.

Emilia Blomqvist
koordinator med ansvar för utveckling av ledarstöd och samhälle

tfn: 050 540 5067

Kontakta Emilia i frågor som gäller: ledarstöd, ledarskap- och ledarvård, FiSScAkademin, Roverscout- och ledardagar, Open badges, Klyset, mentorskap, samhällsfrågor och påverkan, kampanjerna lilla scoutveckan och äventyrsveckan.

Gunilla Edelmann
koordinator med ansvar för utveckling av program

tfn: 050 540 5081

Kontakta Gunzi i frågor som gäller: förbundets alla programevenemang, färdighetsutbildningar, verksamhetsplanering, anmälningssystem, scoutprogrammets material, programsatsningar, programrevidering, sjöutbildningar, båtförarcertifikaten, uteverksamheten, internationell fostran.

Andrea Hynynen
koordinator med ansvar för utveckling av kårstöd

tfn: 050 540 5083

Kontakta Andrea i frågor som gäller: förbundets kårstöd, coachverksamheten, stöd till och material för coacherna, kårerna och kårernas chefstrio, Frenckell-stipendier, kårkorten, kårturné, scoutledarträffar, Chefsposten.

Johanna Kanerva
bokförare

tfn: (09) 8865 1172

Finlands Svenska Scouters ekonomiadministration ombesörjs av Finlands Scouters ekonomi- och stödtjänster. Johanna ombesörjer ekonomiadministrationen för Finlands Svenska Scouter rf, Finlands Svenska Flickscoutförbund rf och Finlands Svenska Scoutförbund rf. 

Frida Lundberg
förbundskoordinator

tfn: 050 443 4862

Kontakta Frida i frågor som gäller: medlemsregistret Kuksa, Kårposten (tidtabell, innehåll, postning), utmärkelsetecken, prenumerationer på Scoutposten, adventskalendern, aktuella projekt, Webropol-undersökningar, stipendier, FiSScNät, e-postlistor, Kåtanbokningar.

Kate Lönnberg
informatör

tfn: 044 272 3463

Kontakta Kate i frågor som gäller: www.scout.fi, sociala medier, Scoutposten (tidtabeller, innehåll och tryckning), tryck av informationsmaterial (broschyrer, häften och böcker), extern information (mediakontakter), intern information (till kårer; pressmeddelanden, kriskommunikation), bildarkiv, bildbanken, kårwebbsidor, materialbanken, scoutveckan, mässor, utställningar, kampanjer, YSP-verksamhet.

Linda Sointu
koordinator med ansvar för utveckling av utbildningsområdet

tfn: 050 430 3243

Kontakta Linda i frågor som gäller: allmänna utbildningsfrågor, förbundets alla ledarskapsutbildningar, FS:s ledarskapsutbildningar, förbundets kursmaterial, scoutledarfullmakter, validerade utbildningar, utbildningssystemet.

Eva Björkestam
HeSS verksamhetsledare

tfn: 0400 347641 / e-post: eva.bjorkestam(at)hess.fi

Kontakta Eva i frågor som gäller Helsingfors Svenska Scouter.

Vill du vara i direkt kontakt med grupperna?
Skicka gärna e-post:

fissc_coach(at)kuksa.partio.fi
fissc_gruppordforanden(at)kuksa.partio.fi
fissc_karstod(at)kuksa.partio.fi
fissc_kommunikation(at)kuksa.partio.fi
fissc_ledarstod(at)kuksa.partio.fi
fissc_mentorgruppen(at)kuksa.partio.fi
fissc_mangfald(at)kuksa.partio.fi
fissc_program(at)kuksa.partio.fi
fissc_rekrytering(at)kuksa.partio.fi
fissc_samhalle(at)kuksa.partio.fi
fissc_sjoradet(at)kuksa.partio.fi
fissc_some(at)kuksa.partio.fi
fissc_styrelsen(at)kuksa.partio.fi
fissc_trivsel(at)kuksa.partio.fi
fissc_utbildning(at)kuksa.partio.fi
fissc_utegruppen(at)kuksa.partio.fi
fissc_utk(at)kuksa.partio.fi
fissc_valkommen(at)kuksa.partio.fi

Kontaktuppgifter till Finlands Scouter

Bild: Ines Fröjdö