Bokningar och priser

Stora Kåtan kan alltid bokas av fler grupper samtidigt om grupperna är små.
Kontakta kansliet för mera information om bokningsläget.

2019

KÅTAN

BABY KÅTAN

JANUARI
FEBRUARI 16-23.2 Scoutkåren Nybyggarna  17-24.2 Henrik Wallén
MARS  23-30.3 Fjällfiscarna
APRIL  18-23.4 Jannike Store
MAJ
JUNI  8-17.6 FiSScFjäll
18-24.6 Åbo Vildar
8-17.6 FiSScFjäll
JULI  20-27.7 Jokikylän Pojat
AUGUSTI  3-10.8 Scoutkåren Spejarna
SEPTEMBER
OKTOBER  12-20.10 Karis Flickorna/Karis Gossarna
NOVEMBER
DECEMBER

Stora Kåtan - FiSSc-medlemmar

10+ personer: 30€ / dygn
1-9 personer: 10€ / dygn + 2€ / person och dygn

Minimifakturering 5 personer, små grupper måste vara beredda på att fler grupper kan närvara samtidigt

Stora Kåtan - Icke FiSSc medlemmar

10 + personer: 50€ / dygn
1-9 personer: 25€ / dygn + 2,50€ / person och dygn

Baby Kåtan

30 €/dygn